Τερματισμός αποσπάσεων μόνιμων Νοσηλευτικών Λειτουργών


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδια της Δημοκρατίας τημερομηνίας 25 Ιουνίου 2021:

*Η απόσπαση της κ. Στέλλας Κουπεπίδου, μόνιμου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Νόμων του 2017 και 2018, τερματίστηκε από τις 22 Απριλίου 2021. Η παρούσα γνωστοποίηση αντικαθιστά τη γνωστοποίηση με αρ. 314, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5344 και ημερομηνία 23 Απριλίου 2021, σε ό,τι αφορά την εν λόγω υπάλληλο. (Π.Φ. 28293)

*Η απόσπαση της κ. Γεωργίας Ρούσου, μόνιμου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Νόμων του 2017 και 2018, τερματίστηκε από τις 22 Ιουνίου 2021. Η παρούσα γνωστοποίηση αντικαθιστά τη γνωστοποίηση με αρ. 314, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5344 και ημερομηνία 23 Απριλίου 2021, σε ό,τι αφορά την εν λόγω υπάλληλο. (Π.Φ. 337
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
602