Προαγωγές στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας


O κ. Ευθύμιος Τσιβιτανίδης, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Χειρουργικής Παίδων), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται, δυνάμει του άρθρου 45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος , Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, αναδρομικά από τις 2 Απριλίου 2021.

Ο κ. Αλβέρτος Καρής, ο οποίος αφυπηρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και είχε προαχθεί από την 1η Νοεμβρίου 2015 στη μόνιμη θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής Υπηρεσίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (γνωστοποίηση αρ. 710 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4899 και ημερομηνία 20.11.2015), και του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τη 1η Νοεμβρίου 2015 μέχρι την αφυπηρέτησή του.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
555