Προαγωγές στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 16 Σεπτεμβρίου 2022:

-Ο κ. Χαρίτος Λ. Παναγή, μόνιμος Νοσηλευτής, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Νοσηλευτή, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακέλου 15.21.001.022.001.019.065.

-Ο κ. Νεόφυτος Πολυβίου, μόνιμος Νοσηλευτής, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Νοσηλευτή, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακέλου 15.21.001.022.001.019.066.

-Η κ. Γεωργία Ψαρά, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακέλου 15.21.001.022.001.037.006.

-Η κ. Νικούλλα Παναγιώτου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακέλου 15.21.001.022.001.037.007.

-Ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου, μόνιμος Ανώτερος Νοσηλευτής, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Νοσηλευτή, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η  Σεπτεμβρίου 2022.

Η κ. Ροδούλα Χαραλάμπους, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α΄, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Προϊστάμενoυ Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η  Σεπτεμβρίου 2022.

-Η κ. Παναγιώτα Ηρακλέους, μόνιμη Ανώτερη Επισκέπτρια Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

-Η κ. Ξανθούλα Μαυρομμάτη, μόνιμος Λειτουργός Επισκεπτριών Υγείας Α’, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

-Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α’, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022:

Θεοδώρα Παναγιώτου

(Π.Φ. 23130)

Ειρήνη Σιακού

(Π.Φ. 23581)

Μαρία Ροκά

(Π.Φ. 24802)

Αγάθη Λακαταμίτου

(Π.Φ. 24971)

Χριστίνα Μιχαήλ

(Π.Φ. 24979)

Σωτηρούλα Σωτηρίου

(Π.Φ. 24998)

Δώρα Χατζηγεωργίου

(Π.Φ. 25017)
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
526