Προαγωγές σε θέσεις Ανώτερου Χημικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τριών κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.7.21, στις πιο κάτω:
1. Προκοπίου Ελένη
2. Γεωργίου – Δημητρίου Ελένη
3. Χριστοδούλου – Λουκά Δέσπω
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
649