Προαγωγές- Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας


Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α', Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021:

Μαρία Σιαμπέλα-Βαλτούδη

Ειρήνη Παπαλεοντίου

Διονυσία Αλεξάνδρου

*Ο κ. Ανδρέας Μ. Μορμόρης, μόνιμος Ανώτερος Τεχνολόγος Εργαστηρίου Ισοτόπων, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εργαστηρίου Ισοτόπων, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

*Η κ. Ειρήνη Κυνηγού, μόνιμος Ακτινογράφος, Κλάδος Ακτινογράφων/Ακτινοδιαγνωστικής, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερης Ακτινογράφου, Κλάδος Ακτινογράφων/ Ακτινοδιαγνωστικής, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

*H κ. Ελίζα Μαρκίδου, μόνιμος Διαιτολόγος Α', Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Διαιτολόγου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

*H κ. Φρόσω Α. Σάββα, μόνιμος Διαιτολόγος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Διαιτολόγου Α', Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
653