Προαγωγές - 7 Αυγούστου 2020


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδια της Δημοκρατίας της Παρασκευής 7 Αυγουστου 2020:

Η κ. Ανθούλα Γεωργίου, η οποία είχε προαχθεί αναδρομικά από τις 15 Απριλίου 2010, στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας (γνωστοποίηση αρ. 560 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4813 και ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2014), και της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15 Απριλίου 2010.

(Π.Φ. 27250)

H κ. Γεωργία Κοντοπηθάρη, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας με εξειδίκευση στην Εντατ. Θεραπεία), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία, από τις 15 Ιουλίου 2020.

(Π.Φ. 35760)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
599