ΕΔΥ: Προαγωγή σε θεση Ανώτερου Χημικού, στο Γενικό Χημείο


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.9.19, στην ΦΡΕΝΑΡΙΤΟΥ Χαριτίνη. Comments (0)

Add a new comment:
Newsletter
272