ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην Μαιευτική-Γυναικολογία


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 19.04.19 (αρ. γνωστ. 305), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην πιο πάνω θέση, από 15.12.21, στον ΑΡΓΥΡΙΔΗ Σάββα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
801