ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 12.03.21, αρ. γνωστ. 175, αποφάσισε να προσφέρει διορισμό, από 16.05.22, στον ΠΑΝΑΓΙΔΗ Χριστόφορο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
733