ΕΔΥ: Προαγωγές στη θεση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλ. Κλάδος Ψυχικής Υγείας


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης δύο κενών μόνιμων θέσεων Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.12.21, στους:
1. Ιωάννου Κυριακή
2. Ανδρέου Γεώργιο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
476