ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικος Κλάδος


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τριών κενών μόνιμων θέσεων Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.12.21, στους:
1. Μάρκου Ανδρούλλα
2. Σάββα Αγγελική
3. Γεωργίου Παναγιώτα
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1067