ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Γενικής Χειρουργικής


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στην πιο πάνω θέση, από 15.1.20, στον ΛΑΜΠΡΟΥ Γεώργιο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
437