ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.11.21, στην ΜΗΝΑ Πόπη.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.11.21, στον ΑΝΘΗ Άνθη.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.11.21, στον ΚΕΣΙΣΙΑΝ Μισάκ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
569