ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης δύο κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας ή Γενικής Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στην πιο πάνω θέση, από 15.7.20, στην ΚΟΝΤΟΠΗΘΑΡΗ Γεωργία, και διορισμό, από 15.7.20, στην ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ – ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ Χριστίνα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
481