ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης δύο κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στην πιο πάνω θέση, από 15.12.19, στις ΑΝΘΟΥΣΗ Αναστασία και ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
605