ΕΔΥ: Προαγωγές σε 6 διαφορετικές θέσεις- Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας


*Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Επιθεωρητή/τριας Ακτινογράφου, Κλάδος Ακτινογράφων/Ακτινοδιαγνωστικής, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.10.2020, στην ΧΟΥΡΗ-ΛΑΜΑΡΗ Αντιγόνη.

*Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α΄, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.10.2020, στην ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Καρολίνα.

*Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Επιθεωρητή Εργαστηρίων Ισοτόπων, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.10.2020, στην ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μαρία.

*Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.10.2020, στον ΛΑΜΠΡΟΥ Μωυσή-Άκη.

 *H Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.10.2020, στον ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ανδρέα.

*Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ουρολογίας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.10.2020, στον ΙΜΠΡΑΧΙΜ Ζιάτ.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
478