ΕΔΥ: Προαγωγές σε 3 θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τριών κενών μόνιμων θέσεων Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.12.21, στους:
1. Ιωάννου Ειρήνη
2. Νεάρχου Ευγενία
3. Αψιώτου Θεονίτσα
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1287