ΕΔΥ: Προαγωγές σε 2 μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄


Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης δύο κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 01.03.21, στους πιο κάτω:
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Χριστίνα
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Νίκη
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
671