ΕΔΥ: Προαγωγές Ιατρικών Λειτουργών


* Οι πιο κάτω μόνιμοι Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξης (Χειρουργικής Παίδων), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, από τις 2 Απριλίου 2021:

Έλενα Ματβέεβα - Μενελάου                                                                                                                                             

Σωτηρούλα Αργυρού                                                                                                                                                           

H κ. Μαρία Αλεξάνδρου, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Μικροβιολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μικροβιολογίας, από τις 2 Απριλίου 2021.

Ο κ. Μάριος Προκοπίου, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Οφθαλμολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας, από τις 2 Απριλίου 2021.

Η κ. Ελένη Παπαμιχαήλ, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδιατρικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, από τις 2 Απριλίου 2021.

Ο κ. Παναγιώτης Λουκαιδης, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Νευρολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νευρολογίας, από τις 2 Απριλίου 2021.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζάρου, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδοψυχιατρικής), Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής, από τις 2 Απριλίου 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
642