ΕΔΥ: Προαγωγές ανανδρομικά, σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην Παθολογία


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πλήρωσης δύο μόνιμων θέσεων Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας, που παραμένουν κενές ύστερα από την ακύρωση από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με ημερομηνία 12.7.16 (Συνεκδ. Πρ. αρ. 1105/2016, 1183/2016, 1222/2016, 1249/2016), αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, αναδρομικά από 1.8.16, στους:

1. Στυλιανού Ανδρέα
2. Κληρίδου Μάρω
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1078