Αναδρομική προαγωγή


Η κ. Ανδριανή Αριστοτέλους, η οποία είχε προαχθεί από την 1η Μαίου 2013, στη μόνιμη θέση Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (γνωστοποίηση αρ. 280 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4692 και ημερομηνία 2 Μαίου 2013) και της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Μαίου 2013.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
477