Αναδρομικές προαγωγές Νοσηλευτικών Λειτουργών


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 28 Μαΐου 2021:

*Η κ. Ξένια Μιχαήλ, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α΄, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, προάγεται αναδρομικά από τις 15 Απριλίου 2018 στη μόνιμη θέση Πρώτου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας (θέση η οποία από 1.1.2019 μετονομάστηκε και αναβαθμίστηκε σε θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού), μέχρι την προτεραία της ημερομηνίας προαγωγής της στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄. (Π.Φ. 26343)

*Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν προαχθεί αναδρομικά από τις 15 Απριλίου 2018 στη μόνιμη θέση Πρώτου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας (γνωστοποίηση αρ. 5119 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 375 και ημερομηνία 25.5.2018), θέση η οποία από 1.1.2019 μετονομάστηκε και αναβαθμίστηκε σε θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, και των οποίων η πιο πάνω προαγωγή ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15 Απριλίου 2018 μέχρι την προτεραία της ημερομηνίας προαγωγής τους στη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄:

 Ιάκωβος Ιακώβου (Π.Φ. 26337)

Αντώνης Φαρμακάς (Π.Φ. 26351)

Μαρία Χριστοδούλου-Φελλά (Π.Φ. 26354)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
760