Αφυπηρετήσεις από το Υπουργείο Υγείας


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

*Ο κ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α', Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από την 1η Ιουνίου 2022.

*Η κ. Ζωή Ιωσήφ, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από την 1η Ιουνίου 2022.

*Η κ. Κατερίνα Πογιατζέα, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από την 1η Ιουνίου 2022.

*Η κ. Κική Γρίβα, μόνιμος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από την 1η Ιουνίου 2022.

*Η κ. Ελένη Δημητρίου-Γεωργίου, μόνιμος Ανώτερος Χημικός, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από την 1η Ιουνίου 2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
610