Αφυπηρετήσεις από τη Δημόσια Υπηρεσια-Υπ. Υγείας


*Η κ. Χρύσα Τζιακούρη-Σιακαλλή, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ακτινολογίας ή Ακτινοδιαγνωστικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

*Η κ. Αριάδνη Ιατρού-Στυλιανού, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Καρδιολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από τις 15 Μαρτίου 2021.

Ο κ. Παναγιώτης Βασιλείου, μόνιμος Ειδικός Ψυχολόγος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από την 1 η Φεβρουαρίου 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
753