ΕΔΥ: Προαγωγή σε μια θέση Ανώτερου/ης Ακτινογράφου (Κλάδος Ακτινογράφων, Ακτινοθεραπείας)

27 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε δύο θέσεις Ανώτερου/ης Ακτινογράφου (Κλάδος Ακτινογράφων/Ακτινοδιαγνωστικής)

27 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μια θέση Ανώτερου/ης Ακτινογράφου (Κλάδος Ακτινογράφων/Ακτινοδιαγνωστικής)

27 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές στη θέση Επιθεωρητή/τριας Ακτινογράφου (Κλάδος Ακτινογράφων/Ακτινοδιαγνωστικής

27 Μαρ 2018


Προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή στην ειδικότητα της Ρευματολογίας

19 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή τη θέση Β. Διευθυντή στην ειδικότητα Ακτινολογίας

19 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 3 θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος

07 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 14 θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού

07 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 2 θέσεις Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού

07 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 54 θέσεις Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού

07 Μαρ 2018

Newsletter