ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

03 Απρ 2018 - 15:42


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

03 Απρ 2018 - 15:41


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Διευθυντή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών

03 Απρ 2018 - 15:40


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 26 θέσεις Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας

29 Μαρ 2018 - 20:12


ΕΔΥ: Προαγωγές σε έξι θέσεις Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας

29 Μαρ 2018 - 20:11


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Ανώτερης Επισκέπτριας Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας

29 Μαρ 2018 - 20:10


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας

29 Μαρ 2018 - 20:08


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Βοηθού Προϊστάμενης Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας,

29 Μαρ 2018 - 20:07


ΕΔΥ: Προαγωγές σε δύο θέσεις Ανώτερου Φυσιοθεραπευτή

27 Μαρ 2018 - 11:06


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μια θέση Ανώτερου/ης Ακτινογράφου (Κλάδος Ακτινογράφων, Ακτινοθεραπείας)

27 Μαρ 2018 - 11:03

Newsletter