ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος- Πρώτων Βοηθειών

16 Ιουλ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

03 Απρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

03 Απρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Διευθυντή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών

03 Απρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 26 θέσεις Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας

29 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε έξι θέσεις Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας

29 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Ανώτερης Επισκέπτριας Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας

29 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας

29 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Βοηθού Προϊστάμενης Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας,

29 Μαρ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε δύο θέσεις Ανώτερου Φυσιοθεραπευτή

27 Μαρ 2018

Newsletter