ΕΔΥ: Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας Α΄, Υπουργείο Υγείας

12 Δεκ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού

12 Οκτ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Βοηθού Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού

12 Οκτ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή στην ειδικότητα Ορθοπεδικής

17 Σεπ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού Γενικός Νοσηλευτ. Κλάδος

03 Σεπ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας

03 Σεπ 2018


Ο Στέλιος Γιαννόπουλος διορίστηκε Διευθυντής Γενικού Χημείου

30 Αυγ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Ανώτερου/ης Εργοθεραπευτή/τριας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

02 Αυγ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Ειδικού Ψυχολόγου Α΄, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας,

02 Αυγ 2018


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος ( Ωτορινολαρυγγολογίας)

29 Ιουλ 2018

Newsletter