ΠΑΣΥΝΟ προς Υπ Υγείας: Τερματίστε τη διαδικασία πειθαρχικών παραπτωμάτων εναντίον μελών μας


«Σε κάθε περίπτωση συνδικαλιστικής δράσης θα διατάσσεται από τον Υπουργό διερεύνηση διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών της;»

H Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών καλεί τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει στον τερματισμότης διαδικασίας πειθαρχικών παραπτωμάτων εναντίον μελών της, τονίζοντας ότι «με αυτήν την κίνηση θα πάρετε και τα εύσημα γιατί επαναφέρετε στη νομιμότητα μια διαδικασία που εξ’ υπαρχής ήταν άκυρη».

Απαντώντας σε προηγούμενη επιστολή του Υπουργού, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2021, η συντεχνία αναφέρει πως «μας έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση η θέση που εκφράζετε στην επιστολή σας η οποία θεωρούμε ότι υποβιβάζει σε επικίνδυνο βαθμό το υπέρτατο αξίωμα του Υπουργού το οποίο καλείστε να υπηρετείτε .Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε ότι, ένας Υπουργός ενεργεί χωρίς να εξετάσει τα γεγονότα και να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια και διατάσσει τη διερεύνηση διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος, επειδή κάποιοι λειτουργοί του υπουργείου τού έχουν “μεταφέρει” κάποιες καταγγελίες».

Όπως υπογραμμίζει «στη δική μας αντίληψη ένας Υπουργός,  προτού προβεί σε οδηγίες για διερεύνηση πειθαρχικού αδικήματος, προβαίνει σε προκαταρκτική στοιχειώδη έρευνα για να διαπιστώσει το εκ πρώτης όψεως βάσιμο των καταγγελιών, ώστε να σχηματίσει μια πρώτη εντύπωση αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου για διεξαγωγή έρευνας».

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εξηγεί πως «ως συντεχνία σάς είχαμε ενημερώσει έγκαιρα ότι οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο υπουργείο σας ήταν αβάσιμες, καθότι οι νοσηλεύτριες που κατηγορούνταν ότι αρνήθηκαν να εκτελέσουν καθήκοντα, ακολουθούσαν οδηγίες της συντεχνίας  τους. Η συντεχνία μας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Περί Συντεχνιών Νόμου, αποφάσισε τη λήψη συνδικαλιστικών μέτρων που περιλάμβαναν και την αποχή των συγκεκριμένων νοσηλευτριών  από τα καθήκοντά τους. Παρά ταύτα και ενώ γνωρίζατε και/ή οφείλατε να γνωρίζετε ότι με τα γεγονότα που είχατε ενώπιόν σας και τα οποία κανένας δεν αμφισβήτησε, δεν τίθετο πλέον θέμα διερεύνησης πειθαρχικών αδικημάτων, δώσατε οδηγίες να  συνεχιστεί η διαδικασία».

«Αναρωτιόμαστε», υπογραμμίζει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., «μέχρι πού μπορούν  να φθάσουν τέτοιου είδους πρακτικές, εφόσον σε κάθε περίπτωση συνδικαλιστικής δράσης μιας συντεχνίας θα διατάσσεται από τον Υπουργό διερεύνηση διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών της, που λαμβάνουν μέρος στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Διερωτόμαστε γιατί δεν έχετε δώσει οδηγίες για διερεύνηση διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων και στο παρελθόν, όταν πραγματοποιούνταν απεργίες και στάσεις εργασίας.  Ακόμη διερωτόμαστε κατά πόσο,  με την 12ωρη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 07/06/2021, θα προχωρήσετε  με οδηγίες για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων για όλα τα μέλη που θα λάβουν μέρος στη στάση εργασίας».

Η συντεχνία παραπέμπει τον Υπουργό «σε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων των Δικαστηρίων μας όπου έχει καταστεί ως πάγια αρχή ότι, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η Διοίκηση οφείλει και έχει υποχρέωση εφόσον διαπιστώσει ότι μία πράξη είναι παράνομη, να ακυρώσει την πράξη  με άρση της παρανομίας. Αν είχατε αμφιβολία κατά πόσον η διερεύνηση διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων ήταν παράνομη, οφείλατε να λάβετε νομική συμβουλή από τον Γενικό Εισαγγελέα προτού δώσετε οδηγίες για διερεύνηση».

«Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι κανένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του Νόμου και είναι ακριβώς αυτό που ζητούμε από εσάς και είναι γι’ αυτό που έχουμε εξαγγείλει και τη στάση εργασίας την προσεχή Δευτέρα. Με τον τρόπο που ενεργήσετε, κύριε Υπουργέ, θέσατε τον εαυτό σας υπεράνω του Νόμου. Αγνοήσατε και έχετε παραβιάσει  νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις εξ’ αρχής μας προειδοποιήσεις», επισημαίνει η συντεχνία.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταρρίπτει τη θέση του Υπουργού ότι «αν τα μέλη μας ενήργησαν νόμιμα θα φανεί από το πόρισμα του Ερευνώντος Λειτουργού», τονίζοντας πως η θέση αυτή «είναι επιεικώς απαράδεκτη γιατί δεν αποδεχόμαστε ότι ένας Υπουργός μπορεί να “μεταβιβάσει” τις ευθύνες που έχει για το σύννομο μιας πράξης σε ένα Ερευνώντα Λειτουργό.  Απόδειξη του γεγονότος είναι ότι ήδη ο Ερευνών Λειτουργός έχει δώσει το πόρισμά του στις “κατηγορούμενες” νοσηλεύτριες τις οποίες βρίσκει ένοχες και το αξιοπερίεργο είναι ότι στην έκθεσή του δεν κάνει καμία αναφορά στο βασικό και ουσιαστικό επιχείρημα που προέβαλαν οι νοσηλεύτριες ότι “ενεργούσαν” κατόπιν οδηγιών της συντεχνίας τους στο πλαίσιο συνδικαλιστικής δραστηριότητας. Μήπως μετά από αυτή την εξέλιξη θα δώσετε εκ νέου οδηγίες για διερεύνηση πειθαρχικού παραπτώματος εναντίον του Ερευνώντος Λειτουργού για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί;».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «αν δεν τερματισθεί η διαδικασία, η συντεχνία είναι αποφασισμένη να λάβει δυναμικότερα συνδικαλιστικά μέτρα, μη αποκλειομένης και της επ’ αόριστον απεργίας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1351