ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ: Ανεπάρκεια δομών και στελέχωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας


Η πληρότητα στο Nοσοκομείο Αθαλάσσας, αυξήθηκε περίπου στο 120%

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. σε κοινή ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν ανεπάρκεια δομών και στελέχωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Ο.Κ.Υπ.Υ, δημιουργία ασθενών και εργαζόμενων πολλών ταχυτήτων εντός του οργανισμού και υποβάθμιση της ψυχικής υγείας στο Γε.ΣΥ και γενικότερα στην κοινωνία.

Όπως αναφέρουν «η διοικητική ευθύνη για την ανεπάρκεια των δομών δεν μπορεί να μετακυλίεται στους γιατρούς και στους νοσηλευτικούς λειτουργούς. Η συμφωνημένη συζήτηση για τη δομή των κρατικών δομών υγείας δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Κύριοι, ήρθε η ώρα να τηρήσετε τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις σας. Θεωρούμε ότι η ανταπόκριση και η επίλυση των προβλημάτων πρέπει να είναι άμεση, φτάνει πλέον κωλυσιεργία, απαιτούμε άμεσες πράξεις, ενέργειες και λύσεις για τα προβλήματα αυτά».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η περιστολή των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και των εργασιακών δικαιωμάτων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω της αύξησης των εισαγωγών και κατά συνέπεια της συμφόρησης στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Στο Νοσοκομείο δημιουργήθηκε Τμήμα COVID - 19 χωρίς υποδομές, χωρίς Παθολόγο και χωρίς να ληφθεί υπόψη η απαραίτητη και επαρκής νοσηλευτική στελέχωσή του, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση σε στελέχωση και αριθμό κλινών των υπολοίπων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, δηλαδή των Ψυχιατρικών Κλινικών του Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και των δομών τοξικοεξαρτήσεων».

Όπως καταγγέλλεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας:

  • Αυξήθηκε η πληρότητα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας περίπου στο 120%, το οποίο με δύναμη κάτω των 100 κλινών, νοσηλεύει πέραν των 120 ασθενών.
  • Μειώθηκαν οι κλίνες της Θεραπευτικής Μονάδας Εξαρτημένων Ατόμων από 11 σε 6, παρόλο που η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε παγκοσμίως.
  • Η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας παραμένει στελεχωμένη με έναν Ψυχίατρο αντί για 3, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Επιπλέον, συνεχίζεται να υφίσταται  η υποστελέχωση των θαλάμων με νοσηλευτικο προσωπικό.
  • Η Κοινοτική Ψυχιατρική παραμένει αποδυναμωμένη με 6 ιατρεία αντί 11 και χωρίς Κοινωνικό Λειτουργό και αποδυναμώθηκε περαιτέρω με μετακίνηση νοσηλευτικού  προσωπικού στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.
  • Οι εργασίες για ανοικοδόμηση νέου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, παρόλο που δίνονται κατ’ επανάληψη υποσχέσεις.

Οι συντεχνίες εισηγούνται, ανάμεσα σε άλλα, την άμεση αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και την εγκατάσταση στον χώρο λυόμενου με 10 νέες κλίνες, με την ανάλογη ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση, την άμεση επανέναρξη των διαδικασιών για τη λειτουργία νέου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, την άμεση συζήτηση της Δομής των Ψυχιατρικών Κλινικών Γενικών Νοσοκομείων και την αποκατάσταση της υποστελέχωσης.

Τέλος, ζητούν η μετατροπή των κλινικών γενικού νοσοκομείου σε κέντρα ασφαλούς νοσηλείας ώστε να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1272