ΠΑΣΥΝΟ: Η πανδημία επιβάλλει ενίσχυση του θεσμού των Επισκεπτριών Υγείας


Σάββας Ιακώβου: «Η πανδημία δημιούργησε νέες ανάγκες στα σχολεία και προς τον σκοπό αυτό επιβάλλεται η ενίσχυση του θεσμού των Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας»

Ο Οργανωτικός Γραμματέας της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών Σάββας Ιακώβου αναφέρει στο Υgeia-Νews πως «το Υπουργείο Υγείας πρέπει να μελετήσει τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν και μετά από σωστούς σχεδιασμούς και στρατηγική να ενισχύσει την Υπηρεσία. Παράλληλα, να αναγνωρίσει και να εντοπίσει τις αυξανόμενες  ανάγκες που δημιουργηθήκαν στα σχολεία  λόγω του Covid - 19».

Ο Σάββας Ιακώβου επισημαίνει πως «σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο θεσμός των Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας είναι ουσιαστικός και καθοριστικός για την προαγωγή της υγείας των μαθητών/τριών. Οι αρμοδιότητες  και τα καθήκοντα του Σχολικού Νοσηλευτή δεν διαφέρουν από τα καθήκοντα που εκτελούν μέχρι σήμερα οι Επισκέπτες Υγείας στα σχολεία.  Όπως κάθε κλάδος, έτσι και αυτός χρήζει βελτίωσης, έχει περιθώρια αναβάθμισης».

«Ο Επισκέπτης/τρια Υγείας έχουν την ευθύνη για περισσότερους μαθητές στην Κύπρο από ό,τι προβλέπουν τα διεθνή δεδομένα. Υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση και ενδυνάμωση του θεσμού, ώστε να λειτουργούν προς όφελος των μαθητών/τριών. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το έργο που επιτελούν σήμερα με τη διενέργεια του εμβολιαστικού προγράμματος κατά του Covid - 19, εργαζόμενοι πολλές ώρες και ημέρες για να αναχαιτίσουν την πανδημία».

Ο Εκπρόσωπος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εξηγεί ακόμη πως «σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται για στελέχωση της Υπηρεσίας υπάρχουν δύο κατηγορίες υπαλλήλων που εκτελούν τα ίδια καθήκοντα με διαφορετικές δομές. Δεν θα ήταν σωστό να δημιουργήσουμε ακόμη μία ομάδα στον χώρο αυτό με νέο θεσμό ή να αδικήσουμε ορισμένους που τόσα χρόνια εργάζονται στον χώρο και εκτελούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα».

Καταλήγοντας αναφέρει πως τον τρόπο και την ευθύνη για τον διορισμό των Επισκεπτών/τριών Υγείας πρέπει να τον καθορίσει το Υπουργείο Υγείας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ενίσχυση του θεσμού των Επισκεπτών/τριών Υγείας για να μην επηρεάσουμε ακόμη μία φορά τη στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. «Θεωρούμε πως τα καθήκοντα ενός εξειδικευμένου νοσηλευτή με προσόντα  στην  εκπαίδευση  των  παιδιών  είναι  πολύ  σημαντικά αλλά και αρκετά. Έτσι, οι προσπάθειες θα πρέπει να στραφούν στην αναβάθμιση μίας Υπηρεσίας σωστά στελεχωμένης».

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1559