ΠΑΣΥΔΥ: Προσπάθεια η αποφυγή των προκλήσεων αλλά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη λήψη μέτρων


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ:   

«Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26/11/2019 συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κλάδου με το νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Η συνάντηση ανέδειξε τα ακόλουθα δύο βασικά θέματα τα οποία προβληματίζουν το ΔΣ του κλάδου καθώς και τους ιατρούς – μέλη μας:

1)    Παρά το ότι οι συζητήσεις για τα κίνητρα των Ειδικών Ιατρών ξεκίνησαν από τον περασμένο Αύγουστο, σχεδόν τέσσερεις μήνες μετά, ο Οργανισμός επικαλείται έλλειψη στοιχείων και ανάγκη συγκέντρωσης περισσοτέρων πληροφοριών για να μπορέσει να διαμορφώσει πρόταση.

2)    Η πρόθεση του Οργανισμού για συμπερίληψη και επιμέτρηση στην τελική πρόταση του ΟΚΥπΥ, του κόστους που προέρχεται  από υπηρεσίες άλλες από αυτές των ιατρών.

Οι πιο πάνω θέσεις του ΟΚΥπΥ δημιουργούν δυσφορία στον Κλάδο, γιατί δημιουργούν αχρείαστη κατά την άποψη μας καθυστέρηση και προσμετρούνται παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το έργο που καθημερινά επιτελούμε ως Ιατροί στα Δημόσια Νοσηλευτήρια. Η προσπάθεια του ΟΚΥπΥ να παρατείνει την εκκρεμότητα για την επίλυση του θέματος, δεν μας βρίσκει σύμφωνους και ως εκ τούτου εισηγούμαστε:

Α) Την άμεση εμπλοκή του Υπουργού Υγείας μέσω ευρείας σύσκεψης των εμπλεκομένων φορέων.

B) Την επίσπευση της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και κατάθεση πρότασης για αποφυγή λήψης μέτρων.

Γ) Συνέχιση του διαλόγου στο επίπεδο της Ad-hoc επιτροπής, με κατάθεση εκ μέρους του ΟΚΥπΥ συγκεκριμένης βελτιωμένης αντιπρότασης.

Δ) Την αποφυγή μακρόχρονων χρονοδιαγραμμάτων και υιοθέτηση συγκεκριμένου οδικού χάρτη για την ταχεία επίλυση του θέματος.  

Ως ιατροί στα κρατικά νοσοκομεία δε θεωρούμε τους εαυτούς μας επαίτες, αλλά λειτουργούς που εκτελούν τα καθήκοντά τους καθημερινά με αφοσίωση και προσήλωση, για να μπορέσουν τα Δημόσια Νοσηλευτήρια να επιβιώσουν και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Θεωρούμε ότι η ορθή λύση του θέματος αυτού θα σμικρύνει τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου ιατρικού τομέα, θα θέσει τις βάσεις για την παραμονή των Ειδικών Ιατρών στα Κρατικά Νοσοκομεία και θα συμβάλει στην προσέλκυση νέων ιατρών.

 

Πάγια θέση και προσπάθεια του Κλάδου μας αλλά και της ΠΑΣΥΔΥ είναι η  αποφυγή των προκλήσεων και αντεγκλήσεων και η επίλυση των προβλημάτων μέσα από το διάλογο. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη λήψη μέτρων εκ μέρους του κλάδου μας αν το ΔΣ του Οργανισμού συνεχίζει να κωλυσιεργεί και δεν επιδεικνύει την βούληση να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι του διαλόγου».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
347