ΠΑΣΥΔΥ: Αχρείαστος ο διορισμός Αγαθαγγέλου στο Δ.Σ. του ΟΑΥ, δικαιολογημένες οι αντιδράσεις


Η ΠΑΣΥΔΥ με ανακοίνωσή αναφέρει ότι  «θεωρεί ως αχρείαστη ενέργεια τον διορισμό του κ. Αγαθαγγέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ και θεωρεί δικαιολογημένες τις εκδηλούμενες αντιδράσεις από οργανωμένα κοινωνικά σύνολα.

Πέραν των διαχρονικά γνωστών θέσεων του κ. Αγαθαγγέλου σε σχέση με το ΓεΣΥ και των συνακόλουθων αρνητικών συμβολικά μηνυμάτων από την ενέργεια αυτή, η ΠΑΣΥΔΥ εκτιμά ότι και επί της ουσίας του θέματος ενδέχεται να υπάρχει ασυμβίβαστο, αφού ένας πάροχος υγείας, που δεν είναι συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ, θα αποφασίζει για τις αμοιβές άλλων παρόχων υγείας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1221