Νοσηλευτές ΠΑΣΥΔΥ: Το επεισόδιο στη Λεμεσό να διερευνηθεί για να διαφανούν τα πραγματικά γεγονότα


Με ανακοίνωση του ο Κλάδος Νοσηλευτικού προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου έχει λάβει γνώση του περιστατικού και της διαφοράς από τη οποία προκλήθηκε ένταση και αχρείαστη δημοσιοποίηση μεταξύ της Προϊσταμένου  Νοσηλευτικού Λειτουργού του Νοσ. Λεμεσού και εκπροσώπων της ΠΑΣΥΝΟ.

Ως κλάδος χωρίς να θέλουμε να σχολιάσουμε το καθεαυτό γεγονός, επιθυμούμε και θεωρούμε χρήσιμο να επισημάνουμε δυο πολύ σημαντικά θέματα:

  • Η οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει μεταξύ νοσηλευτών, και κυρίως μεταξύ νοσηλευτικής διοίκησης και φορέων θα πρέπει να καταβάλλεται από όλους προσπάθεια να επιλύεται μέσα στα πλαίσια ενός καλόπιστου διαλόγου χωρίς εντάσεις και παρεκτροπές, σεβόμενοι ο ένας τον άλλο, και πάνω απ΄ ολα σεβόμενοι τον θεσμό του Προϊσταμένου, τον οποίο πρέπει να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού για το καλό της Νοσηλευτικής.

Τονίζουμε την ανάγκη σεβασμού πρώτα από εμάς τους ίδιους τους νοσηλευτές στο θεσμό του Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, εφόσον διαβλέπουμε την τάση που υπάρχει από κάποιους, ΜΗ Νοσηλευτές, για αμφισβήτηση της Διοικητικής Αυτονομίας των Νοσηλευτών.

  • Όσον αφορά το εν λόγω περιστατικό θεωρούμε αναγκαίο, αυτό να διερευνηθεί από την αρμόδια αρχή, ούτως ώστε να διαφανούν τα πραγματικά γεγονότα τα οποία θα αποδώσουν στον καθένα τις ευθύνες που πηγάζουν από τις πράξεις και συμπεριφορά του.

Τέλος καλούμε όλους και ιδιαίτερα τους συναδέλφους του Νοσ. Λεμεσού να συμβάλουν με κάθε τρόπο στο να επέλθει ομαλότητα και ηρεμία μεταξύ όλων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
565