Με λήψη δυναμικών μέτρων προειδοποιούν ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ, και ΠΑΣΥΝΟ


Με κοινή ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις,ΠΑΣΥΔΥ – ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ αναφέρουν: 

"Η ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσηλευτήρια λόγω των λανθασμένων ενεργειών και χειρισμών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΚΥπΥ, ως αποτέλεσμα των εμφανών ελλείψεων από την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, η παντελής έλλειψη επικοινωνίας, η κακή διαχείριση προσωπικού, η έλλειψη μηχανισμού διαβούλευσης και επίλυσης εργασιακών ζητημάτων που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των νοσηλευτηρίων, οδήγησαν σήμερα στην κοινή συνάντηση των τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Υγείας.

Ενόψει των πιο πάνω οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις αφού μελέτησαν σε βάθος τα προαναφερόμενα ζητήματα καλούν τόσο τον Υπουργό Υγείας όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να συγκαλέσουν κοινή σύσκεψη εντός των προσεχών δέκα ημερών για ουσιαστική συζήτηση με στόχο την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση οι Οργανώσεις θα συνέλθουν εκ νέου για να σταθμίσουν από κοινού τις περαιτέρω ενέργειες τους μη αποκλειομένης και της λήψης δυναμικών μέτρων".

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1201