ΕΔΥ: Προαγωγές ανανδρομικά, σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην Παθολογία

27 Μαρ 2021 - 14:11


Αφυπηρετήσεις από τη Δημόσια Υπηρεσια-Υπ. Υγείας

26 Μαρ 2021 - 11:58


Προαγωγές- Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

26 Μαρ 2021 - 11:49


ΠΑΣΥΝΟ: Δεν πρέπει να στοχοποιούνται νοσηλευτές που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν

24 Μαρ 2021 - 17:58


ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ: Ανεπάρκεια δομών και στελέχωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

22 Μαρ 2021 - 10:45


24 ετών ο νεαρότερος ασθενής που νοσηλεύεται στο Γ.Ν. Αμμοχώστου

18 Μαρ 2021 - 11:32


9 κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

17 Μαρ 2021 - 13:54


ΠΑΣΥΚΙ: Τα δημ. νοσηλευτήρια δεν πρέπει και δεν μπορούν να αφεθούν μόνα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

16 Μαρ 2021 - 12:02


ΠΑΣΥΝΟ: Οι γυναίκες στον χώρο της υγείας στέκονται με υψηλό φρόνημα και ανιδιοτέλεια

08 Μαρ 2021 - 14:11


ΠΑΣΥΔΥ: Aυθόρμητη δίωρη στάση εργασίας του Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας

05 Μαρ 2021 - 12:28
Newsletter