Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νοσηλευτές


Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, προσκαλεί όσους νοσηλευτές ενδιαφέρονται να συμβληθούν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτών για τη διαχείριση των θερμοκαμερών και της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθούν για τους ταξιδιώτες προς Κύπρο στα αεροδρόμια Λάρνακας – Πάφου και στα λιμάνια Λεμεσού – Λάρνακας, με διάρκεια σύμβασης τρείς (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς (3) μήνες, να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), και να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι  Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 πμ.

ΕΓΓΡΑΦΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
595