Διαγωνισμός «Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση των ΤΑΕΠ Παγκύπρια»

22 Φεβ 2019 - 18:09


Προσφορά για αγορά υπηρεσιών από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην εξέταση ιατροδικαστικών τεκμηρίων

06 Φεβ 2019 - 15:06


Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας:Κενή θέση προϊσταμένου Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού-Μάρκετιγκ

21 Δεκ 2018 - 12:06


Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: Κενή θέση προϊσταμένου Μονάδας Διαδικασιών - Δικτύου Ποιοτητας

21 Δεκ 2018 - 11:49


Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: Κενή θέση προϊσταμένου Μονάδας Αγορών και Προμηθειών

21 Δεκ 2018 - 11:45


Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών από Ιατρό για κάλυψη του Κέντρου Υγείας Παλαιχωρίου

25 Σεπ 2018 - 16:34


Ανανέωσης απόσπασης

01 Ιουν 2018 - 11:50


Υπ. Υγείας: Προκήρυξη διαγωνισμών για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2017

29 Απρ 2017 - 11:04


Aγορά υπηρεσιών από ειδικευμένους ιατρούς για κάλυψη αναγκών στα δημόσια νοσηλευτήρια

07 Σεπ 2016 - 11:05

Newsletter