Διεθνές Πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Πανεπιστημιούπολη


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου σημαντικός εταίρος σε μνημόνιο συνεργασίας Κύπρου-Καναδά

Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία και η κρατική Αρχή του Καναδά Canadian Commercial Corporation (CCC) πρόκειται να συνεργαστούν, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς πανεπιστημιακού νοσοκομείου και ενός Κέντρου Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Διευκρινίζεται ότι το ποσό της επένδυσης, πλην της γης, προέρχεται από ξένους επενδυτές.

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης πρόκειται για μία εξαιρετικής σημασίας συμφωνία συνεργασίας, μέσω της οποίας η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου θα συμβάλει ουσιαστικά και θα συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην άρτια περίθαλψη των ασθενών στην Κύπρο και στις ανάγκες φροντίδας υγείας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (ιατρικός τουρισμός).

Η λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων θα εξυπηρετήσει σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας τις ανάγκες φροντίδας υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, τις ανάγκες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας και τους στρατηγικούς του στόχους και τις ανάγκες ιατρικής εκπαίδευσης άλλων ιδρυμάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, στην Οττάβα, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο και τις σχέσεις της με τον Καναδά. Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης, ο Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας στον Καναδά, κ. Παύλος Αναστασιάδης, και, από Καναδικής πλευράς, ο Πρόεδρος και Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της CCC, κ. Martin Zablocki. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν επίσης, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών του Καναδά ο Γενικός Διευθυντής Ευρώπης, κ. Leigh Sarty, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ιατρικού οργανισμού Montreal Medical International, κ. Bruce McNiven.

Γενικότερος σκοπός του Μνημονίου είναι η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των μερών στους τομείς της υγείας, της ιατρικής, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Μέσα στον επόμενο μήνα, αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης του Καναδά, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου McGill καθώς και ομάδα επενδυτών θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην Κύπρο για συζήτηση του θέματος δημιουργίας Διεθνούς Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Παράλληλα, εντείνονται και οι προσπάθειες εξεύρεσης κατάλληλης διαθέσιμης κρατικής γης για την ανέγερση του Νοσοκομείου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
240