Δεν δεσμεύει ΣΕΣΙΚ και ΠΑΣΥΝΟ η συμφωνία Κυβέρνησης-ΠΑΣΥΔΥ για τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο


Τη θέση ότι δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία Κυβέρνησης-ΠΑΣΥΔΥ για τα νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας εξέφρασαν συντεχνίες του δημόσιου τομέα που συμμετείχαν σε δημόσια διαβούλευση με θέμα τα εν λόγω νομοσχέδια.

«Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε, όχι από την Κυβέρνηση όπως θα ανέμενε κάποιος, αφού τα νομοσχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26/8/2015 χωρίς να προηγηθεί ανοικτή διαβούλευση παρά μόνο συζήτηση και συμφωνία με την ΠΑΣΥΔΥ, και προωθήθηκαν για ψήφιση τους σε νόμους στη Βουλή των Αντιπροσώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), η οποία και οργάνωσε τη διαβούλευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη διαβούλευση έλαβαν μέρος συντεχνίες του δημόσιου τομέα, όπως η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), ο Σύνδεσμος Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου (ΣΕΣΙΚ) και αριθμός δημοσίων υπαλλήλων. «Όλες οι οργανωμένες πλευρές εξέφρασαν τη θέση ότι οι ίδιες και τα μέλη τους δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία Κυβέρνησης-ΠΑΣΥΔΥ για τα νομοσχέδια», όπως αναφέρεται.

Προστίθεται ότι ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί όλων των νομοσχεδίων, αλλά και ανάλυση από νομικό. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε κοινές θέσεις τις οποίες θα υποστηρίξουν κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή πριν από την έγκριση των νομοσχεδίων. Αποφασίστηκε επίσης ότι στις συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν με τα πολιτικά κόμματα θα συμμετέχουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, εκπρόσωποι όλων των συντεχνιών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter237