Οι βουλευτές, το προσωπικό της Βουλής και οι κοινοβ. συνεργάτες να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση COVID-19.


Αναφορικά με τον εντοπισμό δύο θετικών κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ του υπηρεσιακού προσωπικού στους χώρους εργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνεται ότι η Βουλή έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται στα σχετικά διατάγματα και πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν απομόνωση των προσώπων που είχαν επαφή με τα κρούσματα, καθώς και απολύμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων τόσο του κτηρίου της Βουλής όσο και του Συνεδριακού Κέντρου «Φιλοξενία». 

Εξάλλου, η Βουλή έχει προβεί σε διευθετήσεις ώστε από την ερχόμενη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου, τόσο οι Βουλευτές όσο και το προσωπικό της Βουλής και οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση COVID-19.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
2048