Πρόταση για τη συμμετοχή των ειδικών γιατρών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ


ΤΩΝ ΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΚΑΔΗ, ΔΡΟΣ ΧΑΡΗ ΑΡΜΕΥΤΗ ΚΑΙ  ΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

"Με την παρούσα, θα θέλαμε να παραθέσουμε την εν λόγω εισήγηση, ως μια προσπάθεια του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), της Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου (ΕΝΙΚ) και της Πλατφόρμας Ιδιωτικής Ιατρικής, να συμβάλουν στη επίλυση των προβλημάτων  που προκύπτουν  για την εφαρμογή του Γενικού Σύστηματος Υγείας (ΓεΣΥ), ειδικά σε σχέση με την συμμετοχή των ειδικών ιατρών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

H ιατρική κοινότητα αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις ευαισθησίες της κοινωνίας και ειδικότερα των δικαιούχων, προτείνει αλλαγές που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων του ΓΕΣΥ. Προτάσεις που καθιστούν  το σύστημα πραγματικά αλληλέγγυο και καθολικό με επίκεντρο την ποιότητα της φροντίδας και των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την αδιαπραγμάτευτη αρχή της ελεύθερης επιλογής ιατρού και νοσηλευτηρίου.

Τα βασικά σημεία της πρότασης μας είναι τα ακόλουθα:

  1. Το όφελος του δικαιούχου να μπορεί να  τον ακολουθεί έτσι που  να του επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου. Οι αμοιβές (εξωνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά) θα είναι συμφωνημένες με οροφή  τις επικαιροποιημένες τιμές και οι δικαιούχοι εκεί που χρειάζεται θα καταβάλλουν συμπληρωμή. Με βάση τους υπολογισμούς του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), δηλαδή ότι το ύψος των αποζημιώσεων που υφίστανται στο ΓεΣΥ, δεν διαφέρει από τις υφιστάμενες αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι πάροχοι από τις ασφαλιστικές εταιρείες, το οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος αναμένεται ότι δεν θα είναι σημαντικό.
  2. Δημιουργία  μετά από νομική επεξεργασία, ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών  που θα είναι  αποδεκτό  τόσο από τον ΟΑΥ όσο και από την ιατρική κοινότητα.
  3. Ελεύθερη επιλογή ιατρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα και αμοιβή ανάλογα με την εργασία. Ρυθμίσεις  που θα εξαλείψουν  τους χρόνους αναμονής και προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των ασθενών. 
  4. Ο ιατρικός κόσμος επιδεικνύοντας  την κοινωνική  ευαισθησία που τον διακρίνει θέλει να συνδράμει εμπράκτως  στην φροντίδα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Προτείνουμε μέσα από συμφωνία με την πολιτεία  την διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στον ιατρό και το νοσηλευτήριο της επιλογής τους.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η προτάσεις μας  θα βελτιώσουν σημαντικά τον υφιστάμενο σχεδιασμό και θα οδηγήσουν  στην ένταξη στο ΓΕΣΥ της πλειοψηφίας των ιατρών και των νοσηλευτηρίων. Έχουμε το όραμα ενός προηγμένου ΓΕΣΥ που δεν θα έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα σύγχρονα συστήματα υγείας της Ευρώπης.

Είμαστε στην διάθεση σας για ανάλυση των λεπτομερειών των πιο πάνω εισηγήσεων.

Με εκτίμηση,

Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου                                                                Δρ. Σάββας Καδής

Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου                                      Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων

Δρ. Χάρης Αρμεύτης                                                                       Δρ. Μάριος Καραϊσκάκης

 Πρόεδρος Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου                  Πρόεδρος Πλατφόρμας Ιδιωτικής ΙατρικήςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.

Newsletter
1232