Αρτ. Ισσέγιεκ: Τι πρέπει να ξέρετε για τον κλάδο των Ιατρικών Επισκεπτών


Ο Ιατρικός Επισκέπτης καλείται να προσφέρει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στον ιατρό, έτσι που να βοηθήσει στην επιλογή της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας για τον ασθενή

Για τα προσόντα, καθήκοντα και την ευθύνη απέναντι στην επιτυχία της εταιρείας που έχει ο ιατρικός επισκέπτης, τα νέα δεδομένα στον κλάδο λόγω των πρόσφατων διαφοροποιήσεων που αφορούν στις προϋποθέσεις για εξασφάλιση αδειών κυκλοφορίας καινοτόμων φαρμάκων που εφάρμοσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο εν λόγω επαγγελματίας στην αγορά των φαρμάκων, τις προοπτικές εργοδότησης των απόφοιτων του κλάδου, αλλά και το φαινόμενο των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, μιλά μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο Ygeia-News ο Υπεύθυνος Κλάδου Ιατρικών Επισκεπτών του KES College κ Αρτούρος Ισσέγιεκ.

ΕΡ: Πόσους φοιτητές απασχολεί ο κλάδος και πόσοι έχουν αποφοιτήσει;

ΑΠ: Ο Κλάδος Ιατρικών Επισκεπτών λειτούργησε για πρώτη φορά το 1999. Έκτοτε έχουν αποφοιτήσει από το KES College περίπου 300 Ιατρικοί Επισκέπτες οι περισσότεροι των οποίων απολαμβάνουν μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Φοιτούν περίπου 30 φοιτητές ετησίως που βρίσκονται στα διάφορα έτη σπουδών των τριών προγραμμάτων που προσφέρονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές κατανέμονται σε μικρά τμήματα περίπου 10-15 φοιτητών, κάτι που διευκολύνει τη σχέση φοιτητή-καθηγητή που είναι ιδιαίτερης εκπαιδευτικής σημασίας. Η πολυετής πείρα του KES College στον συγκεκριμένο τομέα έχει ανεβάσει το επίπεδο σπουδών σε πολύ ψηλά επίπεδα, τόσο για την επιστημονική κατάρτιση, όσο και για την αποτελεσματική επαγγελματική επικοινωνία, έχοντας σαν καθοδήγηση, τα δεοντολογικά πλαίσια που καθορίζονται στον Περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμο του 2002. Τα ευέλικτα προγράμματα σπουδών Ιατρικών Επισκεπτών (2 Έτη Δίπλωμα, 3 Έτη Ανώτερο Δίπλωμα και 4 Έτη Πτυχίο) του ΚΕS College παρέχουν βέλτιστη κατάρτιση στους μελλοντικούς Ιατρικούς Επισκέπτες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα, από τη μια, να διεκδικήσουν επάξια το ρόλο του θεματοφύλακα της Δημόσιας Υγείας, και από την άλλη, να διαμορφώνουν στρατηγικές για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων που θα διαχειρίζονται.

ΕΡ: Ποια τα προσόντα και καθήκοντα του επαγγέλματος;

ΑΠ: Το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη είναι ένα ελεγχόμενο επάγγελμα που ρυθμίζεται με τον Περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμο του 2002 στις πρόνοιες του οποίου καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη και επίσης, καθορίζονται τα καθήκοντά του. Η βέλτιστη κατάρτιση των μελλοντικών Ιατρικών Επισκεπτών, είναι απαραίτητη για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της υγείας. Αυτό εξυπακούει την αναγκαιότητα απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων τόσο, Ιατρικών/Φαρμακευτικών (Ανατομία, Φυσιολογία, Χημεία, Βιολογία, Φαρμακολογία, Βιοφαρμακευτική, Νοσολογία κ.α.) όσο και των εξίσου απαραίτητων γνώσεως που αφορούν στις Ανθρώπινες Σχέσεις (Δημόσιες Σχέσεις, Επαγγελματική Επικοινωνία, Αρχές Διοίκησης κ.α.). Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι γνώσεις που αφορούν στη διαμόρφωση νέων Στρατηγικών και Μάρκετινγκ (Αρχές Μάρκετινγκ, Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ κ.α.).

EΡ: Ο ρόλος του Ιατρικού Επισκέπτη, πόσο σημαντικός είναι στην αγορά των φαρμάκων;

ΑΠ: Ο Ιατρικός Επισκέπτης, είναι ο συνδετικός κρίκος, μεταξύ της Τεχνολογίας Υγείας (π.χ. Φάρμακο, Ιατροτεχνολογικό Προϊόν κλπ.) και του θεράποντα ιατρού, ο οποίος, καλείται να επιλέξει την πιο αποτελεσματική τεχνολογία για τον ασθενή του. Η επιλογή του ιατρού για χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας έναντι κάποιας άλλης, προϋποθέτει ότι, θα έχει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση που χρειάζεται, για να λάβει την όποια απόφαση. Ο Ιατρικός Επισκέπτης καλείται να προσφέρει αυτή την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, έτσι που να βοηθήσει στην επιλογή της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας για τον ασθενή.

Ο ρόλος του Ιατρικού Επισκέπτη αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, δεδομένων των πρόσφατων διαφοροποιήσεων που αφορούν στις προϋποθέσεις για εξασφάλιση αδειών κυκλοφορίας καινοτόμων φαρμάκων που εφάρμοσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), σε μια προσπάθεια να σμικρύνει το χρόνο πρόσβασης σημαντικών καινοτόμων φαρμάκων, σε ασθενείς που τα έχουν άμεσα ανάγκη. Η πολίτική αυτή του ΕΜΑ αφορά στην επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών κυκλοφορίας με ταυτόχρονη εφαρμογή αυστηρών Προγραμμάτων Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management Plans) και αναβάθμιση/ενίσχυση των διαδικασιών Φαρμακοεπαγρύπνησης. Με απλά λόγια, τα νέα φάρμακα διατίθενται και χορηγούνται στους ασθενείς, σε συντομότερο χρονικό διάστημα από πριν αλλά, η Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητά τους, είναι υπό στενή παρακολούθηση και οι ιατροί, θα πρέπει να τυγχάνουν συνεχούς ενημέρωσης από τις εταιρείες, για τα όποια νέα ευρήματα προκύπτουν.

Με τα πιο πάνω δεδομένα, ο Ιατρικός Επισκέπτης επωμίζεται πλέον την ευθύνη της παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης του ιατρού για τις εξελίξεις σχετικά με την Ασφάλεια Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών όπως, την ενημέρωση σχετικά με την ορθή εφαρμογή των Προγραμμάτων Διαχείρισης Κινδύνου, δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και τα θετικά/αρνητικά αποτελέσματα κλινικών μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΕΡ: Χρήζει αλλαγών ή βελτιώσεων ο κλάδος σας;

ΑΠ: Ο Κλάδος Ιατρικών αποτελεί μέρος του γοργά μεταβαλλόμενου χώρου της υγείας. Συνεπάγεται ότι, η προσαρμογή του Ιατρικού Επισκέπτη σε νέα επικαιροποιημένα δεδομένα του χώρου της υγείας είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να ασκεί το επάγγελμα του αποτελεσματικά ως ένας σωστός επαγγελματίας υγείας. Το KES College έχοντας πάντοτε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον συνεχώς αναβαθμίζει τον Κλάδο Ιατρικών Επισκεπτών εμπλουτίζοντας και προσαρμόζοντας τη διδακτική ύλη στα νέα δεδομένα που αναφύονται και διασφαλίζοντας τη σωστή μετάβασή του στο μέλλον. Η πρόσφατη εισαγωγή του νέου αξιολογημένου τριετούς προγράμματος σπουδών λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες του επαγγέλματος παρέχοντας την εμπειρία της πρακτική άσκησης στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρακαθίσουν και να επιτύχουν στις εξειδικευμένες κυβερνητικές εξετάσεις για εξασφάλιση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη.

ΕΡ: Τι προοπτικές εργοδότησης έχει ένας φοιτητής που ακολουθεί τον κλάδο;

ΑΠ: Οι απόφοιτοι του Κλάδου έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε:

•Φαρμακευτικές εταιρείες

•Φαρμακευτικές βιομηχανίες

•Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων

•Αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων

•Αντιπροσωπείες καλλυντικών

•Ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας

Το KES College βρίσκεται πάντα στο πλευρό των αποφοίτων Ιατρικών Επισκεπτών, βοηθώντας τους να εξασφαλίσουν μια καλή και προσοδοφόρα θέση εργασίας. Πρόσφατα έχει αποφασιστεί η περαιτέρω ενίσχυση της υπηρεσίας φοιτητικής μέριμνας που, με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, θα έχει διευρυμένο ρόλο. Αυτός θα περιλαμβάνει τη συχνή επικοινωνία με τους απόφοιτους του Κολλεγίου με στόχο την ενδυνάμωση της φιλοσοφίας του Κολλεγίου που εκφράζεται μέσα από το τρίπτυχο Διάλεξε - Σπούδασε - Δούλεψε.

Ένα λάθος στην προώθηση ενός προϊόντος μπορεί να αποβεί μοιραίο

ΕΡ: Κρίνεται απαραίτητη η τακτική συμμετοχή των ιατρικών επισκεπτών σε σεμινάρια/συνέδρια και προγράμματα επιμόρφωσης;

ΑΠ: Οι εξελίξεις στο χώρο της υγείας τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Τόσο η φαρμακοβιομηχανία όσο και η βιομηχανία Ιατρικών Αναλωσίμων συνεχώς ανακαλύπτουν και παρουσιάζουν νέα βελτιωμένα προϊόντα προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των επαγγελματιών υγείας και κατ’ επέκταση των ασθενών. Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών αφήνει πολύ λίγα περιθώρια για την απορρόφηση αποτυχημένων στρατηγικών. Αν κάποιος λάβει υπόψη το κόστος της έρευνας (π.χ. από την ανακάλυψη, σχεδιασμό και κυκλοφορία ενός νέου φαρμάκου η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 1 Δισεκ. Ευρώ) εύκολα μπορεί αν αντιληφθεί ότι ένα λάθος στην προώθηση ενός προϊόντος μπορεί να αποβεί μοιραίο για τα οικονομικά μιας εταιρείας. Είναι πρόδηλο ότι, για να εμπιστευτεί μια εταιρεία μια τόσο μεγάλη επένδυση σε ένα Ιατρικό Επισκέπτη αυτός θα πρέπει, να είναι πλήρως ενήμερος για τις νέες εξελίξεις τόσο για το φάρμακο που θα προωθήσει, όσο και για τον ανταγωνισμό, έτσι που να διαθέτει στη φαρέτρα του τα σωστά εργαλεία και επιχειρήματα για να είναι πειστικός και αποτελεσματικός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια σωστή και ενδελεχή ενημέρωση με παρακολούθηση σεμιναρίων/συνεδρίων και συχνών προγραμμάτων επιμόρφωσης.

ΕΡ: Ψευδεπίγραφα φάρμακα και αγορά σκευασμάτων από το διαδίκτυο. Πως πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο;

ΑΠ: Το θέμα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) προβαίνει σε εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση φαρμάκων που αγοράζονται από μη ελεγχόμενες πηγές. Το ΚES College στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς έχει έμπρακτα υποστηρίξει, την προσπάθεια του ΠΦΣ, με την εκτύπωση της ενημερωτικής αφίσας, συμβάλλοντας θετικά στην επιτυχία της εκστρατείας για ενημέρωση του κοινού. Όσον αφορά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της μάστιγας των ψευδεπίγραφων φαρμάκων η πολιτική που ακολουθείται στην Ευρώπη αφορά στη σωστή ενημέρωση του κοινού, επισημαίνοντας τους κινδύνους στους οποίους υποβάλλεται, με την αγορά και λήψη φαρμάκων από πηγές που δεν ελέγχονται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι, όλοι οι επαγγελματίες υγείας συμπεριλαμβανομένων και των Ιατρικών Επισκεπτών έχουν ένα ιδιαίτερα υπεύθυνο και σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν αφού, έχοντας το ρόλο θεματοφύλακα της Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει, με κάθε ευκαιρία, να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν τον κόσμο, για τους πιθανούς κινδύνους και τις συνέπειες από τη χρήση μη ελεγχόμενων φαρμάκων, αμφισβητούμενης ποιότητας.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1786