Η έκθεση αξιολόγησης του Θεραπευτικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Ουσιοεξάρτησης στα χέρια του ΑΣΚ

17 Οκτ 2017 - 21:31


Το ΑΣΚ παρουσιάζει την «Αξιολόγηση του Θεραπευτικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Ουσιοεξάρτησης Κύπρου»

16 Οκτ 2017 - 21:47


Παρουσίαση «Αξιολόγησης του Θεραπευτικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Ουσιοεξάρτησης της Κύπρου»

03 Οκτ 2017 - 23:37


Ικανοποίηση ΠτΔ για την σταθεροποιητική τάση στη χρήση ουσιών στην Κύπρο

15 Σεπ 2017 - 12:51


ΑΣΚ: Υποβολή προτάσεων για ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ουσιοεξαρτομένων

11 Σεπ 2017 - 13:17


Επικαιροποιημένη Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για εξετάσεις μολυσματικών ασθενειών

10 Σεπ 2017 - 10:17


Σχέδιο Δράσης «Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ»

04 Σεπ 2017 - 19:10


ΑΣΚ: Προώθηση της ανταλλαγής συριγγών ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

03 Σεπ 2017 - 11:09


Κοινή Έκθεση του ΕΚΠΝΤ με τη Ευρωπόλ για τη νέα ψυχοδραστική ουσία: furanylfentanyl

27 Αυγ 2017 - 11:30


Πραγματοποιείται εργαστήριο με θέμα «Making Sense of polydrug use: Challenges and Responses»

21 Αυγ 2017 - 13:28

Newsletter