Το Διοικητικό Δικαστήριο δέχτηκε τις προσφυγές του γιατρού Μηνά και ακύρωσε δυο προαγωγές


Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτές τις προσφυγές του γιατρού Μηνά κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ΕΔΥ, του Υπ Υγείας μέσω του Γ. Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ακύρωσε τη διαδικασία πλήρωσης των δυο θέσεων θέσεων Βοηθού Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της χειρουργικής παίδων.  

Στην κατάληξη της απόφασης του ο Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Ε. Γαβριήλ αναφέρει:

«Καταλήγω, για τους πιο πάνω λόγους, ότι πεπλανημένα η ΕΔΥ αποφάσισε, την ανάκληση του διορισμού του αιτητή στην επίδικη θέση, υιοθετώντας, απογυμνωμένα άλλων στοιχείων, τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, γεγονός που συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την ακολουθήσασα της ανάκλησης απόφαση προαγωγής στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, των ενδιαφερομένων μερών, που αποτελεί το αντικείμενο της προσφυγής με αρ. 1635/15.

Για τους πιο πάνω λόγους, οι προσφυγές επιτυγχάνουν και οι προσβαλλόμενες αποφάσεις ακυρώνονται, δυνάμει του Άρθρου 146.4(β) του Συντάγματος. Επιδικάζονται υπέρ του αιτητή και εναντίον των καθ' ων η αίτηση €1.500 έξοδα, πλέον Φ.Π.Α., ως σύνολο εξόδων».

Ακολουθεί αυτούσια η απόφαση

ΑΥΤΟΥΣΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  

(Συνεκδ. Υποθέσεις αρ. 1145/2015

και 1635/2015)

31 Οκτωβρίου 2019

 [Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ.]

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ AΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

(Υπόθ. αρ. 1145/2015)

Μεταξύ:

XXXX ΜΗΝΑ

Αιτητή,

-ΚΑΙ-

1. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθ' ων η αίτηση.

__________________________________

 (Υπόθ. αρ. 1635/2015)

Μεταξύ:

XXXX ΜΗΝΑ

Αιτητή,

-ΚΑΙ-

1. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθ' ων η αίτηση.

...........

Α. Παπαχαραλάμπους, για Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους Δ.Ε.Π.Ε., για τον αιτητή.

Θ. Πιπερή (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄, για το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για τους καθ' ων η αίτηση.

Φ. Βρυωνίδης, για Α. Βρυωνίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., για το ενδιαφερόμενο μέρος 2 στην προσφυγή με αρ. 1635/15.

  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ.: Η διαδικασία πλήρωσης δύο κενών θέσεων Βοηθού Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της χειρουργικής παίδων, αποτέλεσε το αντικείμενο των δύο αυτών συνεκδικαζόμενων υποθέσεων.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (στο εξής «ΕΔΥ») κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 8.6.2015, για σκοπούς πλήρωσης των επίδικων θέσεων, που στη βάση του Σχεδίου Υπηρεσίας είναι θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, δέχθηκε σε προφορική συνέντευξη τους υποψηφίους, ήτοι τον αιτητή Χρ. Μηνά, τον Ευθ. Τσιαβιτανίδη και τον Α. Νεοφύτου. Παρών στη διαδικασία, ήταν και ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κος Π. Μάτσας, ο οποίος συνοδευόταν από τον κο Κ. Χατζηκωστή, Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Χειρουργικής Παίδων).

Τόσο ο Διευθυντής, όσο και ο κος Χατζηκωστής, καθώς επίσης και η ΕΔΥ, υπέβαλαν προς τους υποψηφίους ερωτήσεις και ακολούθως, ο Διευθυντής αξιολόγησε την απόδοση του μεν αιτητή και του Α. Νεοφύτου, ως «Εξαίρετη», ενώ την απόδοση του Ευθ. Τσιβιτανίδη, ως «Πάρα Πολύ Καλή».

Ακολούθησε η αξιολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων από την ΕΔΥ, η οποία αξιολόγησε στον ίδιο βαθμό, όπως και ο Διευθυντής, τους υποψήφιους και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην επίδικη θέση στον αιτητή και προαγωγή στον υποψήφιο Νεοφύτου.

Μετά από δεκαέξι μέρες, ήτοι στις 24.6.2015, ο υποψήφιος Tσιβιτανίδης, απέστειλε προς την ΕΔΥ επιστολή, στην οποία ήγειρε ζήτημα μεροληψίας εκ μέρους του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών κου Μάτσα ως προς το πρόσωπό του, ο οποίος παρέστη στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία και προέβη σε σύσταση υπέρ των άλλων δύο υποψηφίων, αναφέροντας ότι:-

«[.] Δυστυχώς μετά την άρση της διαθεσιμότητας ο κύριος Μάτσας προήχθη σε διευθυντή ιατρικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα κατά τη συνεδρία της ΕΔΥ στις 8/8/2015 να συμμετάσχει υπό την πιο πάνω ιδιότητα του.

Όπως είναι φυσικό ενόψει των γεγονότων που είχαν προηγηθεί, ο κ. Μάτσας με θεωρούσε εχθρικό πρόσωπο αφού είναι και με την δική μου μαρτυρία που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου ήταν ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορούσε να με κρίνει με αντικειμενικότητα αλλά αντίθετα η κρίση του θα περιείχε το στοιχείο της εκδικητικότητας.

Όλα τα πιο πάνω τα είχα θέσει ενώπιον της διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας πλην όμως λόγω του ελάχιστου χρόνου που είχα στη διάθεση μου, δεν πρόλαβα να προβώ στις δέουσες ενέργειες για να ζητήσω εξαίρεση του πιο πάνω προσώπου κατά την συνεδρία της ΕΔΥ στις 8/6/2015.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η απόφαση της ΕΔΥ έχει στηριχτεί στην παράνομη και εκδικητική άποψη και/ή σύσταση του κ. Μάτσα εναντίον του προσώπου μου.

Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω θεωρώ ότι υπό το βάρος των πιο πάνω η απόφαση της ΕΔΥ πάσχει και ως τέτοια θα πρέπει να ακυρωθεί και/ή ανακληθεί ούτως ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου για όλους τους συμμετέχοντες στην πιο πάνω διαδικασία πλήρωσης των εν θέματι θέσεων.

Είμαι στη διάθεση σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας παράσχω περισσότερα στοιχεία και/ή λεπτομέρειες για το θέμα, να ανταποκριθώ άμεσα.

Καταλήγοντας επαναλαμβάνω το αίτημα μου για ακύρωση και ή ανάκληση της απόφασης σας.»

Η υπό αναφορά επιστολή ετέθη ενώπιον της ΕΔΥ και η τελευταία αποφάσισε κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 25.6.2015, όπως ζητήσει νομική συμβουλή από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση που δόθηκε, ημερομηνίας 20.7.2015, η συμμετοχή του κου Μάτσα στη συνεδρία της ΕΔΥ κατά τη διαδικασία πλήρωσης της επίδικης θέσης, προσέκρουε στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 158(Ι)/99, κατ' επίκληση εμπιστευτικών φακέλων που υπάρχουν στη Νομική Υπηρεσία, οι οποίοι παρουσιάζουν - κατά τη γνωμάτευση - τους δύο γιατρούς (Μάτσα και Τσιβιτανίδη) να βρίσκονται σε μεταξύ τους αντιπαράθεση, κατά τρόπο που ο πρώτος βρίσκεται σε οξεία έχθρα με τον υφιστάμενό του και υποψήφιο για την πλήρωση των επίδικων θέσεων.

Η υπό αναφορά γνωμάτευση, καταλήγει ως εξής:-

«Είναι επομένως η θέση μου, ότι η συμμετοχή του Δρ. [.] Μάτσα στη συνεδρία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και η κατ΄επέκταση σύστασή του, προσκρούει στο άρθρο 42 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Ν. 158(Ι)/1999. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει, άμεσα να μελετήσετε το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασής σας καθότι, σε περίπτωση προσφυγής του Δρ. Τσιβιτανίδη, την οποία θεωρώ δεδομένη, η απόφασή σας πιστεύω θα ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Είναι επομένως ορθότερο, για αποφυγή και περιττών εξόδων που θα βαρύνουν τη Δημοκρατία, αλλά και για να μην δημιουργούνται και δικαιώματα στους προαχθέντες, αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν.»

Κατά τη συνεδρία ημερομηνίας 28.7.2015, η ΕΔΥ αφού αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, αποφάσισε τα ακόλουθα:-

«Η Επιτροπή, αφού έλαβε γνώση των πιο πάνω και μελέτησε το θέμα διεξοδικά, αποφάσισε ότι, υπό το φως της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει άλλη δυνατότητα παρά να προχωρήσει σε ανάκληση της απόφασης της απόφασης της Επιτροπής με ημερομηνία 8.6.15 για διορισμό του ΜΗΝΑ [.] και προαγωγή του ΝΕΟΦΥΤΟΥ [.] στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, από 1.7.15.

Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε επανεξέταση της πλήρωσης των δύο μόνιμων θέσεων Βοηθού Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, που παραμένουν κενές ύστερα από την πιο πάνω απόφασή της, σε ημερομηνία που θα οριστεί αργότερα, κατά την οποία θα κληθούν σε προφορική εξέταση και οι τρεις υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις.»

Η απόφαση ανάκλησης του διορισμού του αιτητή στην επίδικη θέση, απόφαση που του γνωστοποιήθηκε με επιστολή ημερομηνίας 30.7.2015, συνιστά το αντικείμενο της προσφυγής με αρ. 1145/15.

Η ΕΔΥ, υπό το φως της ανακλητικής απόφασης, ακολούθησε διαδικασία επανεξέτασης πλήρωσης των δύο επίδικων θέσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν επιστολές που εστάλησαν εκ μέρους του δικηγόρου του αιτητή στη βάση και δεύτερης γνωμάτευσης που ζητήθηκε και δόθηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 7.10.2015.

Κατά τη διαδικασία επανεξέτασης, ημερομηνίας 21.10.2015, κλήθηκε και προσήλθε στη συνεδρία της ΕΔΥ, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η οποία συνοδευόταν από τον κο Χρυσοχό, Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος (Γενικής Χειρουργικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς υποβοήθησης της ΕΔΥ κατά την προφορική εξέταση.

Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης, η Γενική Διευθύντρια αξιολόγησε την απόδοση του αιτητή ως «Πάρα Πολύ Καλή», την απόδοση του κου Τσιβιτανίδη ως «Εξαίρετη», ομοίως και την απόδοση του κου Νεοφύτου και σύστησε για προαγωγή τον τελευταίο και τον υποψήφιο Τσιβιτανίδη. Η ΕΔΥ στη συνέχεια, αξιολόγησε κατά πλειοψηφία την απόδοση του αιτητή ως «Πάρα Πολύ Καλή» (με εξαίρεση το Μέλος κο Παπαδόπουλο που τον αξιολόγησε ως «Εξαίρετο»), την απόδοση του κου Τσιβιτανίδη ως «Εξαίρετη», ομοίως και του κου Νεοφύτου και αποφάσισε όπως προσφέρει προαγωγή στην επίδικη θέση στον τελευταίο και τον υποψήφιο Τσιβιτανίδη.

Η νομιμότητα της πιο πάνω απόφασης, αποτελεί το αντικείμενο της προσφυγής με αρ. 1635/15. Οι δύο προσφυγές συνεκδικάστηκαν, κατόπιν έκδοσης σχετικού διατάγματος του Δικαστηρίου, καθότι η μία αποτελεί προϋπόθεση της άλλης.

Προβάλλεται εκ μέρους του ευπαιδεύτου συνηγόρου του αιτητή, ότι η απόφαση ανάκλησης του αρχικού διορισμού του, ελήφθη καθ' υπέρβαση και κατά κατάχρηση εξουσίας, αφού ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η ανάκληση, ήτοι ότι ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών διέκειτο εχθρικώς προς τον υποψήφιο Τσιβιτανίδη, χρειαζόταν απόδειξη και προσκόμιση στοιχείων.

Κατά τον ισχυρισμό, η ΕΔΥ χωρίς να δώσει οποιαδήποτε αιτιολογία και χωρίς να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια, προκειμένου να διερευνήσει εάν υπήρχαν όντως εκείνα τα αντικειμενικά στοιχεία που να αποδείκνυαν ότι ο κος Μάτσας είχε οξεία έχθρα με τον υποψήφιο Τσιβιτανίδη και υιοθετώντας απλώς την γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ενήργησε παράνομα, μη έχοντας ενώπιον της οποιοδήποτε στοιχείο ικανό να πείσει περί της ύπαρξης έχθρας και μάλιστα οξείας, ικανής που να πρέπει να οδηγήσει σε ανάκληση απόφασης.

Ισχυρισμοί επί της ουσίας προβλήθηκαν εκ μέρους του αιτητή και σε σχέση με την προσφυγή με αρ. 1635/15, αναφορικά με τη διαδικασία επανεξέτασης που ακολούθησε, σε ό,τι αφορά τα αξιολογικά στοιχεία κρίσεως.

Η Δημοκρατία, δια της ευπαιδεύτου συνηγόρου της, εισηγήθηκε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εξεδόθη ορθά και νόμιμα, με αναφορά σε σχετική νομολογία. Ομοίως και ο ευπαίδευτος συνήγορος του ενδιαφερόμενου μέρους Τσιβιτανίδη που εμφανίστηκε στην προσφυγή 1635/15 και αγόρευσε περί τούτου, προφορικά, λόγω καθυστέρησης στην επίδοση της προσφυγής σε αυτόν.

Εν προκειμένω, το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί, είναι το κατά πόσον ορθά η ΕΔΥ αποφάσισε την ανάκληση της αρχικής της απόφασης περί πλήρωσης των δύο κενών θέσεων, στη βάση των ενώπιον της δεδομένων.

Από τα στοιχεία που έχουν τεθεί στο Δικαστήριο, προκύπτει ότι εφαλτήριο για την ανάκληση της απόφασης πλήρωσης των θέσεων, αποτέλεσε η επιστολή που απέστειλε ο υποψήφιος Τσιβιτανίδης, μετά που του γνωστοποιήθηκε η απόφαση της ΕΔΥ περί μη επιλογής του για την πλήρωση των επίδικων θέσεων.

Σημειώνεται ότι, ο κος Τσιβιτανίδης δεν είχε καταχωρήσει προσφυγή κατά της νομιμότητας της απόφασης της ΕΔΥ να μην τον επιλέξει για προαγωγή, παρά μόνον, λίγες μέρες αργότερα, απέστειλε σχετική επιστολή προς την αρμόδια Επιτροπή, θίγοντας ζήτημα μεροληψίας, λόγω οξείας έχθρας του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ως προς το πρόσωπό του, κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία.

Από τα πρακτικά συνεδρίας της ΕΔΥ ημερομηνίας 28.7.2015, προκύπτει ότι η ίδια η Επιτροπή θεώρησε τον εαυτό της δεσμευμένο από τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας και αποφάσισε να προχωρήσει σε ανάκληση της απόφασης επιλογής του αιτητή και του έτερου επιλεγέντος υποψηφίου, χωρίς να εξετάσει οτιδήποτε άλλο.

Βεβαίως, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και οι εξουσίες του καθορίζονται από το Άρθρο 113 του Συντάγματος. Γνωματεύει επί νομικών θεμάτων και οι γνωματεύσεις του χρησιμεύουν ως καθοδήγηση των κρατικών οργάνων προς τα οποία απευθύνονται, για την ορθή ενάσκηση των εξουσιών τους, εντός των ορίων της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης γενικότερα (Kalisperas v. Republic (1986) 3 C.L.R. 771).  Το Δικαστήριο όμως, δύναται να εξετάσει το περιεχόμενο της δοθείσας γνωμάτευσης και η απόφαση που στηρίχθηκε σε αυτήν, μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, στην περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει αυτήν ως εσφαλμένη.

Επανερχόμενη στο περιεχόμενο της γνωμάτευσης, διαπιστώνω ότι εκφράστηκε η άποψη περί ύπαρξης οξείας έχθρας εκ μέρους του Διευθυντή προς το πρόσωπο του υποψηφίου κου Τσιβιτανίδη, λόγω ύπαρξης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο γιατρών, μετά από έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του Διευθυντή, μετά από επιστολές και του κου Τσιβιτανίδη. Στη γνωμάτευση, δεν δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες των γεγονότων που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του Διευθυντή και στο κατά πόσον ήταν ουσιαστική η συμβολή και εμπλοκή του ιατρού Τσιβιτανίδη σε αυτήν, παρά μόνον έγινε αναφορά σε «πλούσιο υλικό» που περιέχεται σε εμπιστευτικούς φακέλους που υπάρχουν στη Νομική Υπηρεσία, χωρίς οτιδήποτε περαιτέρω.

Είναι πληθώρα όμως η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στη βάση της οποίας, ισχυρισμοί περί προκατάληψης (bias) ή έλλειψης αμεροληψίας, πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή βεβαιότητα, είτε από γεγονότα που πηγάζουν από σχετικά διοικητικά έγγραφα που υπάρχουν προς διακρίβωση, είτε από άλλα γεγονότα που οδηγούν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα περί ύπαρξης πράγματι μεροληψίας. Είναι δε αδιάφορο το κατά πόσο το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται ισχυρισμός μεροληψίας είχε πρόθεση να μεροληπτήσει ή όχι (Soteriadou and Others vRepublic (1983) 3 C.L.R. 921, Ιακωβίδης ν. Δημοκρατίας (1997) 3 Α.Α.Δ. 28, Πετρίδου ν. Δημοκρατίας (2004) 3 Α.Α.Δ. 636, Γ. Γιακουμής (Εργοληπτική) Λτδ ν. Δημοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ. 236, Ανδρονίκου ν. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2010) 3 Α.Α.Δ 469, Α.Ε. 17/2011 Orthodoxou Skevi's Travel ν. Δημοκρατίας, ημερομηνίας 6.10.2016).

Όπως λέχθηκε στην Καψοσιδέρης ν. Δημοκρατίας (1995) 3 Α.Α.Δ. 176:-

«Η προκατάληψη από ένα ή περισσότερα των προσώπων που συμμετέχουν στη λήψη απόφασης, ή που επηρεάζουν το αποτέλεσμα επί του οποίου βασίζεται η απόφαση, καθιστά την απόφαση τρωτή λόγω άδικης μεταχείρισης. Αν αποδειχθεί ότι ο αξιολογών λειτουργός είχε προσωπική έχθρα ή ότι κινήθηκε από εξωγενείς παράγοντες, τότε αναλόγως των περιστάσεων, εξετάζεται κατά πόσο έχει αποδειχθεί προκατάληψη. (Soteriadou and Others v. The Republic (1983) 3 CLR 921, 944, 945).»

Απλή επίκληση ύπαρξης προκατάληψης ή υποκειμενικοί ισχυρισμοί περί ύπαρξης οξείας έχθρας, δεν είναι αρκετοί, λαμβανομένου πάντοτε υπόψη του γεγονότος ότι το βάρος απόδειξης εντός τέτοιου ισχυρισμού, φέρει πάντοτε αυτός που ισχυρίζεται την ύπαρξη της προκατάληψης.

Η ύπαρξη απλώς αντιπαράθεσης, ή τεταμένων τυχών σχέσεων, έχει κριθεί ότι δεν είναι αρκετή προκειμένου να θεμελιώσει δυσμενή προκατάληψη, στην απουσία μάλιστα στοιχείων που να το αποδεικνύουν, στοιχεία άλλωστε που ούτε τέθηκαν ενώπιον της ΕΔΥ, κατ' επίκληση εμπιστευτικών φακέλων και ούτε άλλωστε η ίδια τα αναζήτησε, προς εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων (Christou v. Republic (1980) 3 C.L.R. 437, Kontemeniotis ν. The Cyprus Broadcasting Corporation (1982) 3 C.L.R. 1027).

Στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, γίνεται γενική επίκληση της αντιπαράθεσης που υπήρχε μεταξύ των δύο προσώπων, αντιπαράθεση που όφειλε ο προβάλλων το ζήτημα προκατάληψης, ήτοι ο κος Τσιβιτανίδης, να αποδείξει ότι έχει μεταβεί σε οξεία έχθρα, μετά επαρκούς βεβαιότητας, στη βάση αποδεδειγμένων μετέπειτα ενεργειών που προέκυψαν, στοιχεία που δεν απέδειξε, ούτε πρόβαλε, αλλά ούτε και αναζήτησε το αρμόδιο όργανο, ήτοι η ΕΔΥ.

Από τα στοιχεία του φακέλου, αλλά και από τα πρακτικά συνεδρίας της ΕΔΥ, δεν προκύπτουν τέτοια δεδομένα που να επιβεβαιώνουν, στο βαθμό που εκ της νομολογίας απαιτείται, την ύπαρξη μεροληψίας, αφού δεν διαφαίνεται και ούτε προκύπτει η όποια εμπλοκή του κου Τσιβιτανίδη στην εναντίον του Διευθυντή πειθαρχική διαδικασία και στο κατά πόσον αυτή η εμπλοκή επηρέασε και σε ποιο βαθμό την εναντίον του Διευθυντή πειθαρχική διαδικασία, στοιχεία που όφειλε η ΕΔΥ να αναζητήσει, προτού λάβει την ανακλητική απόφαση στη βάση μη επιβεβαιωμένης, στο βαθμό που απαιτείται, μεροληπτικής στάσης προσώπου έναντι κάποιου άλλου.

Εν προκειμένω, ο υποψήφιος κος Τσιβιτανίδης, συμμετείχε στη διαδικασία, έμεινε σιωπηλός και δεν ήγειρε εκεί που έπρεπε, ήτοι ενώπιον της ΕΔΥ, οποιοδήποτε ζήτημα προκατάληψης εναντίον του, από το Διευθυντή του. Αποσιώπησε το ζήτημα και το άφησε να παρέλθει, αναλόγως αποτελέσματος. Επέλεξε να το επαναφέρει, μόνον μετά που δεν επιλέγηκε ο ίδιος, ήτοι σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν πράγματι υπήρχε αυτή βεβαιότητα που απαιτείται περί απόδειξης μεροληψίας, αυτό όφειλε να το πράξει πάραυτα, κάτι που δεν έγινε εν προκειμένω.

Καταλήγω, για τους πιο πάνω λόγους, ότι πεπλανημένα η ΕΔΥ αποφάσισε, την ανάκληση του διορισμού του αιτητή στην επίδικη θέση, υιοθετώντας, απογυμνωμένα άλλων στοιχείων, τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, γεγονός που συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την ακολουθήσασα της ανάκλησης απόφαση προαγωγής στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής / Τμήματος στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων, των ενδιαφερομένων μερών, που αποτελεί το αντικείμενο της προσφυγής με αρ. 1635/15.

Για τους πιο πάνω λόγους, οι προσφυγές επιτυγχάνουν και οι προσβαλλόμενες αποφάσεις ακυρώνονται, δυνάμει του Άρθρου 146.4(β) του Συντάγματος. Επιδικάζονται υπέρ του αιτητή και εναντίον των καθ' ων η αίτηση €1.500 έξοδα, πλέον Φ.Π.Α., ως σύνολο εξόδων.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2643