Ανώτατο: Δεν θα δημοσιεύονται οι δικαστικές αποφάσεις μέχρι τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για GDPR


ΚΥΠΕ- Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε όπως μην δημοσιεύονται προσωρινά οι αποφάσεις των Δικαστηρίων μέχρι τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR) στην Κύπρο, «εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά».

Το Ανώτατο εξέτασε χθες σε ειδική του συνεδρίαση το ζήτημα της εφαρμογής του Κανονισμού που τέθηκε σε ισχύ την 25 Μαΐου 2018.
Το Δικαστήριο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, αποφάσισε «να εισηγηθεί στις αρμόδιες Αρχές τη θέσπιση ειδικής νομοθεσία εφαρμογής του Κανονισμού στα πρότυπα της Νομοθεσίας που θεσπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, όπου εφαρμόζεται το Αγγλικό Κοινό Δίκαιου, όπως και στην Κύπρο».
Αποφάσισε, επίσης, «να θεσπίσει Διαδικαστικό Κανονισμό ή Οδηγία Πρακτικής προς καθοδήγηση των πρωτόδικων Δικαστών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, κατά τη σύνταξη και δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων».
«Μέχρι τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του Κανονισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία προσωρινά να μην δημοσιεύονται οι δοθείσες αποφάσεις των Δικαστηρίων, εκτός εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά», καταλήγει η ανακοίνωση.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter












965