Σεμινάριο ΑΠΚΥ για την Ψυχική Υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας


Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Ιατρούς Εργασίας, Λειτουργούς Ασφάλειας και Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) διοργανώνει Σεμινάριο με κύριο αντικείμενο την «Ψυχική Υγεία και τους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους στους Χώρους Εργασίας» την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023. Πρόκειται για ένα διαδραστικό σεμινάριο με ομιλήτριες και ομιλητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Γερμανία, το οποίο επικεντρώνεται στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα μεταξύ 09:00 π.μ. και 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα Αρχείου «Τάσσος Παπαδόπουλος» του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) στη Λευκωσία και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://bit.ly/3XViDqP. Στους συμμετέχοντες με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για τους ιατρούς, το εν λόγω πιστοποιητικό αντιστοιχεί σε τρεις (3) βαθμούς Σ.Ι.Ε. σύμφωνα με την έγκριση του σεμιναρίου από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Κύριοι στόχοι του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που επηρεάζουν τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναγνώριση και καταγραφή των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, καθώς και την αντιμετώπισή τους μέσα παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο έρευνας COPSOQ. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Ιατρούς Εργασίας, Λειτουργούς Ασφάλειας και Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) ομιλίες στην ελληνική γλώσσα και δύο (2) κεντρικές ομιλίες στην αγγλική γλώσσα με κεντρικούς ομιλητές τους Dr Matthias Nübling και Dr Hans-Joachim Lincke, Managing Directors του FFAW: Freiburg Research Centre for Occupational Sciences της Γερμανίας.


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) έχει σκοπό την κατάρτιση στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης – διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter978