Ανανέωση απόσπασης Ανώτερης Επισκέπτριας Υγείας


Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014:

Η απόσπαση της κ. Παμπίτσας Κ. Γαβριήλ, μόνιμης Ανώτερης Επισκέπτριας Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, ανανεώνεται από την 1η Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016.

(Π.Φ. 24933)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
145