Υπ. Υγείας: Ολοκλήρωση διαδικτυακής διαδικασίας για διεκδίκηση θέσεων Ειδικότητας στην Κύπρο


Το Υπουργείο Υγείας, λόγω των συνθηκών που δημιουργούνται από την πανδημία και τους περιορισμούς που τέθηκαν, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μέσω της διαδικτυακής γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία διεκδίκησης θέσεων ειδικότητας στην Κύπρο για το έτος 2021, με τον διορισμό των υποψηφίων να έχει ήδη ξεκινήσει.

Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι ήταν εγκατεστημένοι σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό και την παρουσία τους στην Κύπρο να κρίνεται αβέβαιη λόγω της πανδημίας, προωθήθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία διαδικτυακής γραπτής και προφορικής εξέτασης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία, με τη συμμετοχή 101 υποψηφίων στις Παθολογικές Ειδικότητες και 97 υποψηφίων στις Χειρουργικές Ειδικότητες, με σκοπό την πλήρωση συνολικά 69 θέσεων ειδικότητας.

Η διαδικασία πραγματοποίησης των διαδικτυακών γραπτών εξετάσεων ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ακολούθως, η διαδικασία των προφορικών συνεντεύξεων υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή ιατρικών λειτουργών από τις αντίστοιχες επιτροπές επιλογής που καταρτίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την άψογη συνεργασία και την επιτυχή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, η οποία για πρώτη φορά έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο. Πολύτιμη ήταν επίσης η συνεισφορά των εμπλεκόμενων μελών του Συμβουλίου Ιατρικής Εκπαίδευσης Κύπρου και των λειτουργών του Υπουργείου Υγείας που συντόνιζαν την όλη διαδικασία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία για τη συνεργασία που επέδειξαν.

_________________

Υπουργείο Υγείας

4 Μαρτίου 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
4439