Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου eCAN (eCAN JA-01)


Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικής απασχόλησης) Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για να εργαστεί για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο eCAN το οποίο χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU4H Project Grants), στο γνωστικό αντικείμενο «Τηλεϊατρική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο με τη Χρήση Κινητών Συσκευών ».

Στοιχεία Θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Μερικής Απασχόλησης με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με
δυνατότητα ανανέωσης.
Τόπος Εργασίας: Γραφεία Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (Λευκωσία, Κύπρος)ή/και στους χώρους των συνεργατών της Αρχής.
Κωδικός Αίτησης: eCAN JA-01

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση (1 σελίδα).
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά (περιλαμβανομένων διεύθυνσηςκαι στοιχείων επικοινωνίας)
  • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους και της εμπειρίας τους.
  • Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω με ένδειξη eCAN JA-01 στην ηλεκτρονική διεύθυνση chair@neha.gov.cy  μέχρι τις 07/06/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται :

κ. Ηρακλή Κυριακίδη (τηλ.: 22605539 και email: erkyriakides@mphs.moh.gov.cy)
Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

https://www.neha.gov.cy/index.php/2023/04/06/ecan-ja-01/
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter249