Στόχος του ΠΟΥ, η επίτευξη καθολικής κάλυψης υπηρεσιών υγείας μέχρι το 2030


Η 7η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και αφιερώνεται κάθε χρόνο σε θέμα σχετικό με την υγεία. Το θέμα της φετινής ημέρας, που εορτάζεται εν μέσω μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, είναι: «Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσμο» (Building a fairer, healthier world). 

Βασικός στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος θεμελιώνεται και από την Διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι η επίτευξη Καθολικής Κάλυψης Υπηρεσιών Υγείας μέχρι το 2030. Αυτό περιλαμβάνει την προστασία από καταστροφικές δαπάνες υγείας, την πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά και προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια για όλους. Κατ’ επέκταση, η προσπάθεια του ΠΟΥ έχει ως ορίζοντα το κτίσιμο ενός πιο δίκαιου κόσμου, όπου όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει ίσα δικαιώματα για πρόσβαση σε ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες, καθιστώντας έτσι ένα υγιέστερο κόσμο.

Σε εναρμόνιση με τις συστάσεις του ΠΟΥ, στην Κύπρο, ο στόχος της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες επιτυγχάνεται από το 2019 μετά την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Μέσω του ΓεΣΥ, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής του παρόχου υγείας, χωρίς ηλικιακό και εισοδηματικό περιορισμό και ανεξαρτήτως της σοβαρότητας της πάθησής τους. Ιδιαίτερα εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, η λειτουργία ενός οργανωμένου Συστήματος Υγείας συνέβαλε τα μέγιστα στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

_________________

Υπουργείο Υγείας

7 Απριλίου 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
3370